Thursday, September 22, 2011

DEFINISI LAKONAN

DEFINISI LAKONAN

Menurut Kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan seni sebagai halus (kecil,elok), tipisdan halus. Seni juga diertikan sebagai karya seperti sajak, lukisan, muzik, dan lain-lain yangdicipta dengan bakat hasil daripada sesuatu ciptaan.Kesenian pula diertikan sebagai perihal seni yang berkaitan dengan seni, keindahan ataukehalusan.Di Malaysia, Indonesia, dan Thailand terdapat satu istilah kesenian yang di kongsi bersamatetapi membawa maksud yang berbeza. Istilah itu ialah "lakon". Di Malaysia dan Indonesia"lakon" membawa maksud cerita yang dipentaskan. Di Thailand pula istilah yang samamembawa maksud tarian. Secara amnya, dalam kebudayaan masyarakat rantau asia tenggaraterdapat serangkaian bentuk seni yang melibatkan gerak geri atau perlakuan manusia yangditonton oleh manusia lain. Didalam kamus dewan pula diertikan sebagai seni mengenailakonan pentas (sandiwara).Dalam bahasa inggeris rangkaian seni ini biasanya di sebut 'performing art' atau kadang kala'theatre' dalam pengertian yang luas. Dalam bahasa Melayu kini teater dalam pengertian yangluas juga disebut 'seni lakon' dan dikira sebagai meliputi drama, muzik, dan tarian. (FatimahAli,1990: 2)Seniman dan seniwati pula diertikan sebagai orang yang mempunyai bakat seni dan dapatmencipta hasil seni serta dapat memperagakan hasil seni itu, seperti pelukis, penyair,penyanyi, dan sebagainya. Juga diertikan sebagai bintang filem (lelaki dan wanita) yang telahlama melibatkan diri dalam perfileman dan telah mencapai tahap tertentu.

JENIS LAKONANARTISTIK

Artistik ialah gerak geri seni baik pada percakapan , mahupun pada gerak lakon. Misalnyadalam sebuah drama purbawara. Tajuk ceritanya katakanlah cinta dan senikata cerita cinta inidibuat dalam bentuk pantun. Untuk menyesuaikan senikata berpantun ini, maka pengarahterpaksa mengarahkan pelakon ± pelakonnya supaya melakukan adegan yang sengaja diada ± adakan.

REALISTIK

Ini gerak geri biasa lawan kepada artistik. Jelasnya sebagaimana kelakuan dan percakapansehari ±hari maka begitulah pula dilakonkan diatas pentas. Hubunagan jenis lakonan artistik dengan realistik bolehlah diibaratkan antara orang berjalan dengan orang menari. Orangberjalan itu disebut realistik dan orang menari itu disebut artistik.

http://htmlimg2.scribdassets.com/3dsi6wkxc0vwoe6/images/1-9dafa5b5b2.jpghttp://htmlimg2.scribdassets.com/3dsi6wkxc0vwoe6/images/1-9dafa5b5b2.jpg


Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat mendefinisikan seni sebagai halus (kecil,elok), tipis dan halus. Seni juga diertikan sebagai karya seperti sajak, lukisan, muzik, dan lain-lain yang dicipta dengan bakat hasil daripada sesuatu ciptaan. Kesenian pula diertikan sebagai perihal seni yang berkaitan dengan seni, keindahan atau kehalusan. Di Malaysia, Indonesia, dan Thailand terdapat satu istilah kesenian yang di kongsi bersama tetapi membawa maksud yang berbeza. Istilah itu ialah "lakon". Di Malaysia dan Indonesia "lakon" membawa maksud cerita yang dipentaskan. Di Thailand pula istilah yang sama membawa maksud tarian. Secara amnya, dalam kebudayaan masyarakat rantau Asia Tenggara terdapat serangkaian bentuk seni yang melibatkan gerak geri atau perlakuan manusia yang ditonton oleh manusia lain. Didalam Kamus Dewan pula diertikan sebagai seni mengenai lakonan pentas (sandiwara). Dalam bahasa Inggeris rangkaian seni ini biasanya di sebut 'performing art' atau kadang kala 'theatre' dalam pengertian yang luas. Dalam Bahasa Melayu kini teater dalam pengertian yangluas juga disebut 'seni lakon' dan dikira sebagai meliputi drama, muzik, dan tarian. (FatimahAli,1990: 2) Seniman dan seniwati pula diertikan sebagai orang yang mempunyai bakat seni dan dapat mencipta hasil seni serta dapat memperagakan hasil seni itu, seperti pelukis, penyair,penyanyi, dan sebagainya. Juga diertikan sebagai bintang filem (lelaki dan wanita) yang telah lama melibatkan diri dalam perfileman dan telah mencapai tahap tertentu.

JENIS LAKONAN ARTISTIK

Artistik ialah gerak geri seni baik pada percakapan , mahupun pada gerak lakon. Misalnya dalam sebuah drama purbawara. Tajuk ceritanya katakanlah cinta dan senikata cerita cinta ini dibuat dalam bentuk pantun. Untuk menyesuaikan senikata berpantun ini, maka pengarah terpaksa mengarahkan pelakon - pelakonnya supaya melakukan adegan yang sengaja diadakan.

REALISTIK

Ini gerak geri biasa lawan kepada artistik. Jelasnya sebagaimana kelakuan dan percakapan sehari - hari maka begitulah pula dilakonkan diatas pentas. Hubungan jenis lakonan artistik dengan realistik bolehlah diibaratkan antara orang berjalan dengan orang menari. Orang berjalan itu disebut realistik dan orang menari itu disebut artistik.


WATAK PARADOKS

Ertinya melakonkan banyak watak. Misalnya dalam adegan atau babak pertama dia berlakon sebagai seorang lanun yang ganas, Kemudian dalam adegan atau babak kedua dia diminta memainkan watak lain seperti menyamar menjadi peminta sedekah dan dalam adegan atau babak ketiga dia menjadi lanun semula.

PENGUCAPAN

Pengucapan dalam drama ialah apabila pelakon melafazkan dialog secara langsung dari atas pentas. Pengucapan itu hendaklah terang, jelas dan dapat didengar oleh semua penonton walaupun ribuan jumlahnya .Di negara barat dan negara maju, suara pentas adalah menjadi syarat mutlak bagi seseorang pelakon, kerana suara pelakon itu dikehendaki secara lansung sampai ke telinga penonton tanpa dibantu alat pembesar suara. Bagi suara yang dibantu dengan pembesar suara, itu dianggap cara lama yang sudah lapuk ketinggalan zaman. Bukti dari sejarah perkembangan seni drama di dunia menunjukkan bahawa pelakon tanpa pembesar suara itu sebenarnya adalah cara lama dalam zaman bangsawan sejak dahulu lagi. Kesulitan utama bagi seseorang calon pelakon ialah tidak semua orang memiliki suara pentas. Malah kebanyakkan pelakon memiliki suara sederhana. Akibatnya banyak drama yang dipersembahkan gagal kerana tidak dapat memenuhi syarat - syarat kesempurnaan pementasan drama. Ditanah air, syarat kesempurnaan sering menjadisyarat penting dalam pementasan drama. Sebab - sebab yang lain mungkin mereka tidak tahu serta tidak menyedari hal tersebut. Oleh kerana tidak tahu dan tidak menyedari maka selalu berlaku dimana para pengarah atau jawatankuasa pemilihan pelakon tidak berdasarkan pemilihan calon pelakon kerana suara pentas tetapi mengutamakan paras rupa yang kacak, lawa, tampan, menarik dan lain- lain lagi walaupun suaranya kurang bagus.

PERASAAN

Dalam hal ini, pelakon berkebolehan menguasai perasaannya apabila membawakan peranan yang diberi. Apabila pelakon muncul di pentas, maka perasaan yang ada dalam dirinya ialah sedang melakonkan peranan dan sedang menghadapi ramai penonton. Dia bukan lagi diluar panggung, tidak lagi boleh membuat gerak geri dan bercakap sesuka hatinya seperti diluar panggung. Jika perasaan itu tidak dikuasai dalam dirinya bermakna dia masih mengingat atau berperasaan seperti biasa . Untuk menguasai perasaan ini bukanlah satu kerja mudah. Ini kerana kita memerlukan kekuatan jiwa dan pemusatan fikiran yang bersemangat. Gangguan perasaan akan mengakibatkan lakonan seseorang berlawanan dari perasaan yang dikehendaki oleh cerita, yang lembut jadi kasar, yang tenang jadi gopoh, yang gembira jadi duka dan seterusnya. Oleh sebab itu, bagi setiap pelakon memang menjadi suatu peraturan atau tatatertib yang sebaik - baiknya supaya sentiasa menjaga perasaan jangan sampai terganggu.

SENI KATA

Ini adalah kebolehan menguasai semua seni kata yang sudah dihafal dengan lancar,menguasai tekanan suara, pernafasan dan menguasai bila dan ketika seni kata itu bersambut balas dengan pelakon lain yang dilawan bercakap. Selain itu penguasaan seni kata juga perlu apabila seni kata itu dihubungkan dengan teknik lampu, muzik, bunyi latar belakang dan lain - lain. Paling penting penguasaan seni kata yang dihubungkan dengan mimik muka, gerak geri dan menghala kepada penonton . Ini termasuk juga kesan pengucapan seni kata itu kepada penonton. Terutama apabila sampaiseni kata yang lucu sehingga membuatkan penonton ketawa terbahak - bahak, tentunya pelakon melayani kesan - kesan itu dengan cara memikirkan penonton puas dengan ketawanya disamping dia sebagai pelakon bijak menokok tambah gerak gerinya untuk memenuhi kekosongan semasa penonton sedang ketawa.

GERAK GERI

Penguasaan gerak geri ialah menguasai semua gerak geri yang dihidupkan diatas panggung sesuai dengan peranan, keadaan dan tempat. Peranan Hang Tuah yang tenang dan Hang Jebat yang lincah jangan jadi sebaliknya. Keadaan sedang tenang, marah, memujuk atau merayu . Begitu juga tempatnya, mestilah mengetahui dikawasan mana dia sedang berdiri sama ada kawasan tengah ( bahagian depan ), kawasan sederhana ( bahagian tengah ) atau kawasan over acting ( bahagian belakang ). Namun biar apapun gerak lakon yang dibuatnya, jangan lupa hubungannya secara langsung kepada penonton. Misalnya gerak geri geram sebagai pembunuh, biasanya keris dijunam kedalam perut mangsa atau mangsa diseksa terlebih dahulu dan lain - lain lagi.

TEKNIK LAKONAN

Di dalam dunia lakonan ada beberapa teknik yang dapat membantu anda untuk memahami watak yang akan dibawakan anda. Saya percaya setiap pelakon mahu melakonkan sesuatu yang boleh diterima baik oleh penonton. Di sini terdapat beberapa teknik yang ringkas yang saya anggap sebagai formula dan anda mampu mengaplikasikannya dalam lakonan anda.

5W 1H*

Who - siapa*

Where - di mana*

When - bila*

What - apa*

Why - kenapa*

How – bagaimana

Who

Siapa dia watak yang anda perlu bawakan. Kenali watak itu dengan membuat biodata tentang watak itu berdasarkan pemahaman kamu megikut skrip.

Where

Di mana tempat watak itu. Kamu harus tahu sekiranya watak itu datang dari tempat lain dan ingin kemana. Kamu perlu sedar siapa lagi yang ada di tempat itu.

When

Masa yang ditetapkan. Sama ada pagi, petang dan lain-lain. Mesti cari masa yang paling spesifik termasuk tarikh pada ketika itu.

What

Apa yang telah berlaku pada ketika itu. Apa yang telah terjadi pada watak itu. Senaraikan jika berlakunya konflik pada ketika itu.

Why

Jika berlaku sebarang konflik atau tiada konflik kamu harus tahu kenapa terjadinya perkaraitu.

How

Di sini kamu harus tahu bagaimana pula terjadi kenapa di atas. Kamu harus mencari punca-punca konflik itu.

Formula ini tidaklah begitu susah untuk kamu aplikasikan pada watak kamu. Kamu bolehmemulakannya dengan menyenaraikan perkara di atas mengikut pemahaman skrip.Senaraikan perkara yang wajib. Maksud saya karakter watak kamu yang telah diberikandalam skrip. Penambahan karekter yang kamu rasa boleh membantu menguatkan watak kamubolehlah kamu bincangkannya bersama pengarah kamu.

RUJUKAN

Suhaina Hj Mat Ludin, Razaleigh Muhamat @ Kawangit & Anisah Bahyah. 2006.Seni membentuk nilai murni. Prosiding Seminar Serantau Dakwah Dan Kesenian 2006. Selangor

No comments:

Post a Comment